PI-school De Ster

Van Den Berghlaan 78
2132 AT Hoofddorp

Liesbos 14-16
2134 SB Hoofddorp

Organisatie

Download de pdf:
Schoolgids

Download de pdf:
Jaarplan

Download de pdf:
Schoolplan

Download de pdf:
Schoolondersteuningsprofiel

Bekijk de pagina:
Medezeggenschap

Bekijk de pagina:
Kwaliteit

Bekijk de pagina:
Klachtenregeling