PI-school De Ster is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School laat zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Werken aan gezondheid op school draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. PI-school De Ster zorgt voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en heeft aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen.

Speciale aandacht heeft de school voor het themacertificaat ´Milieu en natuur´.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Hier lees je meer over (het vignet) Gezonde School.