Kwaliteit

Om onze kwaliteit te monitoren leggen wij vragenlijsten voor aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Die vragenlijsten geven ons een beeld over bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders, of de veiligheidsbeleving op school. Ook worden er audits uitgevoerd; wij bezoeken andere scholen en andere scholen bezoeken ons. De resultaten van ons onderwijs zijn door de opbrengsten van toetsen met elkaar te vergelijken. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op deze pagina.

In ons kwaliteitshandboek wordt beschreven wanneer de verschillende onderzoeken plaatsvinden, waarom ze plaatsvinden en wat we met de resultaten doen. De resultaten van een onderzoek kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid van de school. Die aanpassingen worden vervolgens beschreven in het schoolplan.

Resultaten 2020-2021

Quickscan

Op PI-school De Ster heerst een positief pedagogisch klimaat. Onder begeleiding van het zorgteam werkt het team van De Ster competentie vergrotend aan een positieve ontwikkeling van het gedrag van de leerlingen. Het zorgteam is afgelopen schooljaar verstevigd en bestaat uit directeur, orthopedagoog-generalist, intern begeleider voor de onderbouw, intern begeleider voor de midden- en bovenbouw en jeugdmaatschappelijk werker.
Er wordt opbrengstgericht gewerkt. Door het analyseren van opbrengsten met een genormeerd analyse-instrument sluiten we aan bij het niveau van de verschillende leerlingen.
PI-school De Ster gelooft dat goed didactisch onderwijs bijdraagt aan een positief klimaat op school. In schooljaar 2021 – 2022 starten we met een homogene groep 3 en 4. Wij verwachten dat de leeropbrengsten hierdoor verhoogd worden. We gaan voor het goed aansluiten op de mogelijkheden van een kind. Dit is waar wij goed in zijn!
Het gebouw van PI-school De Ster verdient aandacht. Gesprekken met de gemeente over toekomstige nieuwbouw worden actief gevoerd. Totdat dit gerealiseerd is, zet het team zich in voor het opknappen van het schoolgebouw. De groenvoorzieningen rondom school worden aangepakt. Wij vinden dat onze kinderen een aantrekkelijk schoolgebouw verdienen!

De volledige onderzoeksresultaten zijn op te vragen bij de directeur.